Bệnh Whitmore nguy hiểm, nhưng hoàn toàn phòng tránh được

Bệnh Melioidosis hay Whimore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.
Bệnh Melioidosis hay Whimore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.
Bệnh Melioidosis hay Whimore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.
Lên top