Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bệnh viện vắng bóng người hiếm thấy vì U23 Việt Nam

Mới 15h Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã vắng bóng bệnh nhân đến khám. Hình ảnh hiếm thấy ở một bệnh viện.
Mới 15h Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã vắng bóng bệnh nhân đến khám. Hình ảnh hiếm thấy ở một bệnh viện.