Bệnh viện vắng bóng người hiếm thấy vì U23 Việt Nam

Mới 15h Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã vắng bóng bệnh nhân đến khám. Hình ảnh hiếm thấy ở một bệnh viện.
Mới 15h Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã vắng bóng bệnh nhân đến khám. Hình ảnh hiếm thấy ở một bệnh viện.
Mới 15h Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã vắng bóng bệnh nhân đến khám. Hình ảnh hiếm thấy ở một bệnh viện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM