Bệnh viện tuyến dưới cứu sống bệnh nhân bị dao đâm thấu ngực, bụng

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân.
Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân.
Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân.
Lên top