Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Bệnh viện tư được "cởi trói" khi khám chữa bệnh bằng BHYT

Nhiều bệnh viện tư được gỡ rối khi khám chữa bệnh bằng BHYT
Nhiều bệnh viện tư được gỡ rối khi khám chữa bệnh bằng BHYT