Bệnh viện Trung ương Huế kích hoạt trung tâm khám chữa bệnh từ xa

Khánh thành Trung tâm tư vấn, khám chữa bệnh từ xa. Ảnh: BV cung cấp.
Khánh thành Trung tâm tư vấn, khám chữa bệnh từ xa. Ảnh: BV cung cấp.
Khánh thành Trung tâm tư vấn, khám chữa bệnh từ xa. Ảnh: BV cung cấp.
Lên top