Bệnh viện Trung ương Huế: Bệnh nhi thứ 8 ghép tế bào gốc được ra viện

Lên top