Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội: Sẵn sàng đương đầu với những ca khó

Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đang tiến hành một ca vi phẫu ghép đoạn xương hàm. Ảnh: Thùy Linh
Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đang tiến hành một ca vi phẫu ghép đoạn xương hàm. Ảnh: Thùy Linh
Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đang tiến hành một ca vi phẫu ghép đoạn xương hàm. Ảnh: Thùy Linh
Lên top