Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bệnh viện quy mô 600 giường bệnh giúp giảm tải cho tuyến trên

Xây dựng cơ sở y tế tuyến dưới chất lượng giúp giảm tải các tuyến trung ương.
Xây dựng cơ sở y tế tuyến dưới chất lượng giúp giảm tải các tuyến trung ương.
Xây dựng cơ sở y tế tuyến dưới chất lượng giúp giảm tải các tuyến trung ương.
Lên top