Bệnh viện quy mô 600 giường bệnh giúp giảm tải cho tuyến trên

Xây dựng cơ sở y tế tuyến dưới chất lượng giúp giảm tải các tuyến trung ương.
Xây dựng cơ sở y tế tuyến dưới chất lượng giúp giảm tải các tuyến trung ương.
Xây dựng cơ sở y tế tuyến dưới chất lượng giúp giảm tải các tuyến trung ương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top