Bệnh viện Quân đội 108 lên tiếng vụ nhân viên xô xát người nhà bệnh nhân

Hình ảnh xô xát giữa người nhà bệnh nhân và nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được chia sẻ trên mạng.
Hình ảnh xô xát giữa người nhà bệnh nhân và nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được chia sẻ trên mạng.
Hình ảnh xô xát giữa người nhà bệnh nhân và nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được chia sẻ trên mạng.
Lên top