Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bệnh viện ngày 30 Tết tất bật, hối hả

Người thân lo lắng bên bệnh nhân nặng đang cấp cứu tại Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ngày 30 Tết
Người thân lo lắng bên bệnh nhân nặng đang cấp cứu tại Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ngày 30 Tết