Bệnh viện Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ: Không đậu thai, xin trả lại tiền

Bệnh viện cam kết trả lại tiền nếu không đậu thai. Ảnh: BVCC
Bệnh viện cam kết trả lại tiền nếu không đậu thai. Ảnh: BVCC
Bệnh viện cam kết trả lại tiền nếu không đậu thai. Ảnh: BVCC
Lên top