Bệnh viện Mắt TƯ giải trình vụ bác sĩ gác chân trả lời người nhà bệnh nhân

Hình ảnh bác sĩ gác chân khi trả lời người nhà bệnh nhân. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh bác sĩ gác chân khi trả lời người nhà bệnh nhân. Ảnh cắt từ clip