Bệnh viện K điều trị u não bằng máy hiện đại nhất thế giới

Điều trị cho bệnh nhân bằng máy Gamma Knife. Ảnh: BVCC
Điều trị cho bệnh nhân bằng máy Gamma Knife. Ảnh: BVCC
Điều trị cho bệnh nhân bằng máy Gamma Knife. Ảnh: BVCC
Lên top