Bệnh viện huyện Thạch Thất cứu sống mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung đột ngột

Mẹ con sản phụ Th đang được chăm sóc tại BVĐH huyện Thạch Thất (Ảnh: BSCC)
Mẹ con sản phụ Th đang được chăm sóc tại BVĐH huyện Thạch Thất (Ảnh: BSCC)
Mẹ con sản phụ Th đang được chăm sóc tại BVĐH huyện Thạch Thất (Ảnh: BSCC)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM