Bệnh viện Hà Tĩnh đưa hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền vào hoạt động

Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đưa hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền vào hoạt động. Ảnh: BV
Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đưa hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền vào hoạt động. Ảnh: BV
Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đưa hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền vào hoạt động. Ảnh: BV
Lên top