Bệnh viện đối phó với "chảo lửa" hoành hành

Các thiết bị làm mát được bổ sung thêm tại các buồng bệnh, buồng khám, khu vực chờ khám của BV Bạch Mai, Hà Nội.
Các thiết bị làm mát được bổ sung thêm tại các buồng bệnh, buồng khám, khu vực chờ khám của BV Bạch Mai, Hà Nội.
Các thiết bị làm mát được bổ sung thêm tại các buồng bệnh, buồng khám, khu vực chờ khám của BV Bạch Mai, Hà Nội.
Lên top