BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ:

Bệnh viện đầu tiên ở khu vực miền Trung ghép gan thành công

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (phải), tặng hoa và căn dặn bệnh nhân Tý trước khi ra viện.
GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (phải), tặng hoa và căn dặn bệnh nhân Tý trước khi ra viện.
GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (phải), tặng hoa và căn dặn bệnh nhân Tý trước khi ra viện.
Lên top