Bệnh viện Đà Nẵng khám chữa bệnh miễn phí cho 500 bệnh nhân

Bệnh viện Đà Nẵng khám chữa bệnh miễn phí cho 500 bệnh nhân. Ảnh: XH
Bệnh viện Đà Nẵng khám chữa bệnh miễn phí cho 500 bệnh nhân. Ảnh: XH
Bệnh viện Đà Nẵng khám chữa bệnh miễn phí cho 500 bệnh nhân. Ảnh: XH
Lên top