Bệnh viện Đà Nẵng ghép thận thành công cho 2 bệnh nhân

Bệnh viện Đà Nẵng ghép thận thành công cho 2 bệnh nhân. Ảnh: BVĐN
Bệnh viện Đà Nẵng ghép thận thành công cho 2 bệnh nhân. Ảnh: BVĐN
Bệnh viện Đà Nẵng ghép thận thành công cho 2 bệnh nhân. Ảnh: BVĐN
Lên top