Bệnh viện công lập đầu tiên nhận chứng chỉ xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế

Tại Việt Nam, đơn vị xét nghiệm thuộc Trung tâm Ung Bướu bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị xét nghiệm công lập đầu tiên đạt được chứng nhận quốc tế Westgard VP.
Tại Việt Nam, đơn vị xét nghiệm thuộc Trung tâm Ung Bướu bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị xét nghiệm công lập đầu tiên đạt được chứng nhận quốc tế Westgard VP.
Tại Việt Nam, đơn vị xét nghiệm thuộc Trung tâm Ung Bướu bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị xét nghiệm công lập đầu tiên đạt được chứng nhận quốc tế Westgard VP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top