Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bệnh viện cố giữ khiến bệnh nhi nguy kịch?

Bệnh viện Nhi Thanh Hoá - nơi xảy ra sự việc.
Bệnh viện Nhi Thanh Hoá - nơi xảy ra sự việc.