Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định “chưa bao giờ dùng thuốc H-Capita”

Bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh M.P)
Bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh M.P)