Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ điều trị từ xa bệnh nhân vỡ túi phình mạch máu não

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ từ xa cứu chữa bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ từ xa cứu chữa bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ từ xa cứu chữa bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Lên top