Bệnh viện Chợ Rẫy đón nhận 8 kỷ lục Việt Nam

Một ca ghép tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh K.Q)
Một ca ghép tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh K.Q)
Một ca ghép tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh K.Q)