Bệnh viện Bạch Mai cấm giặt, phơi đồ trong bệnh viện

Quần áo phơi dọc lan can bệnh viện trông rất nhếc nhác (Ảnh: Vnxpress)
Quần áo phơi dọc lan can bệnh viện trông rất nhếc nhác (Ảnh: Vnxpress)
Quần áo phơi dọc lan can bệnh viện trông rất nhếc nhác (Ảnh: Vnxpress)