Bệnh viêm cầu thận - những triệu chứng không thể bỏ qua

Nước tiểu của người bệnh viêm cầu thận có màu  như xá xị hoặc màu trà đậm (ảnh BV)
Nước tiểu của người bệnh viêm cầu thận có màu như xá xị hoặc màu trà đậm (ảnh BV)
Nước tiểu của người bệnh viêm cầu thận có màu như xá xị hoặc màu trà đậm (ảnh BV)