Bệnh tay chân miệng chưa qua, bệnh sởi "ngấp nghé"

Số ca mắc sởi gia tăng vào thời điểm cuối năm
Số ca mắc sởi gia tăng vào thời điểm cuối năm
Số ca mắc sởi gia tăng vào thời điểm cuối năm