Bệnh tay chân miệng bùng phát, bệnh nhi nằm "lăn lóc" cạnh thang máy

Bệnh tay chân miệng bùng phát, bệnh nhi nằm "lăn lóc" một chỗ gần thang máy vì các phòng hiện đã quá tải. Ảnh: BT
Bệnh tay chân miệng bùng phát, bệnh nhi nằm "lăn lóc" một chỗ gần thang máy vì các phòng hiện đã quá tải. Ảnh: BT
Bệnh tay chân miệng bùng phát, bệnh nhi nằm "lăn lóc" một chỗ gần thang máy vì các phòng hiện đã quá tải. Ảnh: BT
Lên top