Bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm như thế nào đối với thai phụ?

Thai phụ mắc sốt xuất huyết sẽ nguy hiểm hơn người bình thường. Ảnh: K.Q
Thai phụ mắc sốt xuất huyết sẽ nguy hiểm hơn người bình thường. Ảnh: K.Q
Thai phụ mắc sốt xuất huyết sẽ nguy hiểm hơn người bình thường. Ảnh: K.Q
Lên top