Bệnh sởi đã xuất hiện ở hàng trăm xã, phường ở Hà Nội

Nhóm trẻ dưới 1 tuổi đang chiếm tỉ lệ mắc sởi cao nhất
Nhóm trẻ dưới 1 tuổi đang chiếm tỉ lệ mắc sởi cao nhất
Nhóm trẻ dưới 1 tuổi đang chiếm tỉ lệ mắc sởi cao nhất
Lên top