Bệnh nhi hỏng thận vì dùng thuốc nam

Thuốc nam bệnh nhi sử dụng khiến bệnh tình nặng hơn. Ảnh: Khánh Chi
Thuốc nam bệnh nhi sử dụng khiến bệnh tình nặng hơn. Ảnh: Khánh Chi
Thuốc nam bệnh nhi sử dụng khiến bệnh tình nặng hơn. Ảnh: Khánh Chi
Lên top