Bệnh nhi 11 tuổi mắc COVID-19 khỏi bệnh

Bệnh nhân số 73 mắc COVID-19 xuất viện trong sáng 2.4.
Bệnh nhân số 73 mắc COVID-19 xuất viện trong sáng 2.4.
Bệnh nhân số 73 mắc COVID-19 xuất viện trong sáng 2.4.
Lên top