Bệnh nhân VN được điều trị thoái hóa khớp gối bằng tế bào gốc tại Nhật

Các đại biểu tham dự hội thảo "Điều trị thoái hóa khớp gối bằng phương pháp tế bào gốc"
Các đại biểu tham dự hội thảo "Điều trị thoái hóa khớp gối bằng phương pháp tế bào gốc"
Các đại biểu tham dự hội thảo "Điều trị thoái hóa khớp gối bằng phương pháp tế bào gốc"
Lên top