Bệnh nhân người Lào được bác sĩ Việt Nam giải thoát khỏi u tuỷ sống “hiểm”

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân H.
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân H.
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân H.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM