Bệnh nhân người Lào được bác sĩ Việt Nam giải thoát khỏi u tuỷ sống “hiểm”

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân H.
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân H.