Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng được công bố khỏi bệnh sau 80 ngày điều trị

Sức khoẻ bệnh nhân 19 mắc COVID-19 tiến triển tốt và được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Trịnh Thu.
Sức khoẻ bệnh nhân 19 mắc COVID-19 tiến triển tốt và được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Trịnh Thu.
Sức khoẻ bệnh nhân 19 mắc COVID-19 tiến triển tốt và được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Trịnh Thu.
Lên top