Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đã hết sốt

Bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở Hà Nội có sức khoẻ tiến triển tốt.
Bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở Hà Nội có sức khoẻ tiến triển tốt.
Bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở Hà Nội có sức khoẻ tiến triển tốt.
Lên top