Bệnh nhân COVID-19 số 175 sang BV Xanh-pôn thăm con, 1 khoa phải cách ly

Lên top