Bệnh nhân bị chồng chéo 2 bệnh lý lây truyền qua đường tình dục hiếm gặp

Hình ảnh bệnh nhân bị chồng chéo 2 bệnh lý lây truyền qua đường tình dục trước và sau điều trị. Ảnh: BVCC.
Hình ảnh bệnh nhân bị chồng chéo 2 bệnh lý lây truyền qua đường tình dục trước và sau điều trị. Ảnh: BVCC.
Hình ảnh bệnh nhân bị chồng chéo 2 bệnh lý lây truyền qua đường tình dục trước và sau điều trị. Ảnh: BVCC.
Lên top