Bệnh nhân 91 mỉm cười, bắt tay với bác sĩ

Nam phi công Anh có tình hình sức khoẻ tốt hơn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nam phi công Anh có tình hình sức khoẻ tốt hơn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nam phi công Anh có tình hình sức khoẻ tốt hơn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top