Bệnh nhân 91 mắc COVID-19 phục hồi 50%

Bệnh nhân 91 đã phục hồi ngoạn mục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 đã phục hồi ngoạn mục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 đã phục hồi ngoạn mục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top