Bệnh nhân 91 chưa có người nhà, ai sẽ làm thủ tục khi ghép phổi?

Lên top