Bệnh nhân 19 mắc COVID-19 từng 3 lần ngưng tim đã phục hồi tốt

Bệnh nhân 19 đã phục hồi tốt sau 3 lần ngưng tim. Ảnh: Đặng Thanh.
Bệnh nhân 19 đã phục hồi tốt sau 3 lần ngưng tim. Ảnh: Đặng Thanh.
Bệnh nhân 19 đã phục hồi tốt sau 3 lần ngưng tim. Ảnh: Đặng Thanh.
Lên top