Bệnh liên cầu lợn "ngấp ghé" trong dịp Tết, thực phẩm cần tránh xa

Tiết canh là "thủ phạm" gây bệnh liên cầu lợn
Tiết canh là "thủ phạm" gây bệnh liên cầu lợn
Tiết canh là "thủ phạm" gây bệnh liên cầu lợn
Lên top