U nang buồng trứng:

Bệnh không mới nhưng cần điều trị sớm

Một ca nội soi u nang buồng trứng.Ảnh: P.V
Một ca nội soi u nang buồng trứng.Ảnh: P.V
Một ca nội soi u nang buồng trứng.Ảnh: P.V
Lên top