Bệnh ho gà gia tăng, nhiều trường hợp biến chứng nặng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa