Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bé trai sinh mổ, nặng 6,1kg ở Nghệ An

Bé trai nặng 6,1kg ở Nghệ An.
Bé trai nặng 6,1kg ở Nghệ An.