Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bé trai bị quạt công nghiệp chém rách mặt