Bé trai 7 tuổi bị kéo đâm xuyên cổ

Chiếc kéo được lấy ra từ cổ bệnh nhi sau ca tai nạn bị kéo đâm vào cổ. Ảnh do bác sĩ cung cấp.
Chiếc kéo được lấy ra từ cổ bệnh nhi sau ca tai nạn bị kéo đâm vào cổ. Ảnh do bác sĩ cung cấp.
Chiếc kéo được lấy ra từ cổ bệnh nhi sau ca tai nạn bị kéo đâm vào cổ. Ảnh do bác sĩ cung cấp.
Lên top