Bé mới 10 ngày tuổi đã “dính” thủy đậu

Tiêm phòng đầy đủ để phòng tránh bệnh thuỷ đậu
Tiêm phòng đầy đủ để phòng tránh bệnh thuỷ đậu
Tiêm phòng đầy đủ để phòng tránh bệnh thuỷ đậu
Lên top