Bé gần 2 tuổi đứt ngón tay vì kẹt vào dây cu-roa của máy rửa xe

Hình ảnh bàn tay bị đa chấn thương.
Hình ảnh bàn tay bị đa chấn thương.
Hình ảnh bàn tay bị đa chấn thương.
Lên top